CO2 mērītājs skolām

2020. gada rudenī tika paredzēts, ka Latvijas pamatskolās, vidusskolās un augstskolās tiks uzņemti gandrīz 300 000 skolēni un studenti. Vidēji katrā Latvijas skolā mācās 526 skolēni. Ir pašsaprotami, ka katrā mācību iestādē satiekas daudz studējošie. Turklāt, katrā mācību iestādē ir mācībspēki, kuri arī uzturas telpās. Līdz ar to, ir neizbēgams fakts, ka katras klases, auditorijas, kafejnīcās, administratīvajās telpās, skolas sporta zālēs un citās telpās izplatās liels oglekļa dioksīda vai CO2 daudzums.

Katrs skolēns dienā izelpo aptuveni 1,05kg CO2. Atrodoties skolā vismaz sešas stundas dienā, neieskaitot ārpusstundu vai sporta nodarbības, katrs skolēns var uzņemt lielu daudzumu telpu gaisā atrodošo CO2. Cilvēki izelpo CO2, lai palīdzētu augiem fotosintēzes procesā. Savukārt augi ražo skābekli, lai mēs varētu elpot. Tā kā CO2 ir blīvāks par skābekli, tas var dominēt pāri skābekļa daudzumu, padarot gaisu par veselībai kaitīgu. Liela daudzuma CO2 uzņemšana izraisa ātru elpošanu, aritmiju un vispārēju apjukumu.

Mēs visi vēlamies, lai mūsu studenti, skolēni un bērni būtu drošībā. Tāpēc ir svarīgi, lai jūsu skolai būtu sava CO2 mērierīce, lai gaiss būtu tīrs un drošs ikvienam.

Kāds ir augsts CO2 līmenis un kā es to varu uzzināt?

Par augstu CO2 līmenis gaisā ir, kad tas ir sasniedzis 1000 promiles (ppm). Salīdzinājumam, āra gaisā CO2 līmenis ir no 350 līdz 450 ppm. Kad CO2 monitora rādītājs ir 1000 ppm vai vairāk, gaisu nav droši ieelpot, un ir nepieciešama ventilācija. Atsaucoties uz PVO veikto pētījumu “Skolu iekštelpu gaisa kvalitāte” tika konstatēts, ka 67% no apsekotajām skolām CO2 koncentrācija, klātesot skolēniem, sasniedza 1000 ppm un augstāk, kas norāda uz nedrošu gaisu elpošanai un nepietiekami vēdinātām mācību telpām. Kā liecina skolotāju veiktie ieraksti pētījumam, telpas tika visvairāk vēdinātas starpbrīžos, kad tajās vēl atradās skolēni, kas nozīmē nepietiekamu vēdināšanu, jo, atrodoties telpā, skolēni vēl joprojām izelpo CO2.
CO2 koncentrācija pieaug proporcionāli cilvēku skaitam telpā, tādēļ pētījums norāda, ka būtu svarīgi vismaz ievērot minimālo telpas platību vienam skolēnam, kas ir 2m2.
Ja jūs novērojat ātru vai apgrūtinātu elpošanu, apjukuma vai aritmijas simptomus, tas var arī liecināt, ka skolā esošais CO2 daudzums ir jau pārāk augstā līmenī. Par laimi, ir pieejami monitori, kas var palīdzēt sniegt ieskatu par gaisa kvalitāti, izmantojot vienkāršu krāsu displeju. Ciparu vietā gaisa kvalitāti norāda piecas dažādas krāsas.

Zaļš: ja jūsu Maple CO2 monitoram ir zaļa krāsa, tas nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir lieliska. Gaiss ir svaigs un veselīgs.

Zaļš-dzeltens: ja jūsu Maple CO2 monitors ir zaļš-dzeltens, tas nozīmē, ka ir laba gaisa kvalitāte. Cirkulācija telpā ir laba.

Dzeltens: ja jūsu Maple CO2 monitors ir dzeltens, tas nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir mērena, un ir ieteicams telpu vēdināt.

Dzeltens-sarkans: ja jūsu Maple CO2 monitors ir dzeltens-sarkans, tas nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir slikta, un ir ieteicams to vēdināt.

Sarkans: ja jūsu Maple CO2 monitors ir sarkans, tas norāda par ļoti sliktu gaisa kvalitāti, tā jau ir uzskatāma par bīstamu, un nekavējoties ir jāvēdina telpa, lai visi atrastos drošā un veselīgā vidē. .

Šāda veida CO2 līmeņa noteikšana dod iespēju viegli konstatēt, kad gaisa kvalitāte ir jau problemātiska. Mācību iestādēs tā jau ir darba pilnas rokas, kas ietver pašus darba pienākumus, kā arī rūpes par skolēniem un studentiem, tādēļ ir svarīgi atvieglot daļu no pienākumiem, padarīt tos vienkāršākus, lai tādā veidā palīdzētu gan savai, gan skolēnu un studentu vispārējai veselībai.

Kāpēc ir svarīgi iegādāties Maple CO2 monitoru skolā?

Būtiska sastāvdaļa CO2 monitorā ir nedispersīva infrasarkanā spektroskopija (NDIR). Šis komponents darbojas ar infrasarkano staru, kas iet caur paraugu ņemšanas kameru. Ogļskābās gāzes komponenta paraugs absorbē noteiktu infrasarkano staru frekvenci. Pārraugot specifisko infrasarkano staru biežumu,monitors sniedz precīzu mērījumu par CO2 emisijām gaisā. Oglekļa dioksīdam jābūt nedispersai, lai CO2 absorbētos un neizplūstu skolas telpās. Maple CO2 monitoram ir tieši šis NDIR komponents. NDIR komponents nodrošina ļoti precīzu CO2 nolasīšanu klasēs, sporta zālē vai administratīvajās telpās. Šī ir būtiska jebkura CO2 monitora sastāvdaļa, un tā var nodrošināt bezrūpības sajūtu studentiem, skolotājiem un darbiniekiem.

CO2 līmeņa uzraudzīšanai mācību iestādēs ir daudz priekšrocību.

Studentu veselība un labklājība

Augsts CO2 līmenis mācību iestāžu telpās var izraisīt ātru elpošanu, aritmiju un vispārēju apjukumu. Sliktākajā gadījumā elpošana var kļūt tik apgrūtinoša, ka būtu nepieciešams saukt ātro palīdzību.

CO2 monitora iegāde savai mācību iestādei var nākt par labu gan skolēnu, gan pasniedzēju vispārējai veselībai un labsajūtai.

Veiktspējas līmenis

Nepietiekama skolas un klases ventilācija var ietekmēt skolēnu vispārējo sniegumu mācību procesā. Ar CO2 monitora palīdzību jūs varat ātri novērtēt skolas telpu gaisa kvalitāti un laicīgi uzzināt, kad ir nepieciešams izvēdināt telpas.

Vīrusi

Nepietiekami vēdinātas telpas arī pavairo iespēju skolēniem saslimt ar vīrusa slimībām, kā dēļ būs nepieciešams palikt mājās. Neierašanās skolā ietekmē skolēnu atzīmes. Pareiza CO2 monitora lietošana mācību telpās var palīdzēt to novērst.

Enerģijas taupīšana

CO2 mērītājs mācību iestādēs var palīdzēt taupīt enerģiju. Tas nodrošina vispārēji optimālu ēkas darbību un samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. Monitorejot gaisa kvalitāti un, līdz ar to, biežāk vēdinot telpas, var tikt samazinātas mācību iestādes izmaksas, radot iespējas novirzīt vairāk līdzekļus pašai mācību iestādei un skolēniem. Mācību iestādēm nebūtu jāuztraucas par gaisa kvalitātes izmaksām.

Maple CO2 mērītājs var būt izmaksu ziņā efektīvs veids, kā uzraudzīt skolas gaisa kvalitāti un CO2 emisijas, kas ir nepieciešams sapulcēs, grupu aktivitātēs un pasniedzēju sanāksmēs. Maple CO2 monitoram ir iespēja izveidot oriģinālu un individālu dizainu, pielāgojot to mācību iestādes vajadzībām un simbolikai.
Mūsuprāt, CO2 monitora lietošana mācību iestādēs vajadzētu būt jau pašsaprotamai, kas var sniegt skolēniem un studentiem daudz priekšrocību, tajā skaitā palielināt veiktspējas līmeni un vispārējo veselības stāvokli.

Maple CO2 mērītāji visām telpām:

    latviešu

    We use cookies to do things like remember what you’ve added to your shopping basket and track your visits. If you are okay with that, click Accept. More Information